مقالات

با دوربین پرنده جذاب و دوست داشتنی نیکسی آشنا شوید

437  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه 1394

امروز تصاویری ازه یک دوربین پوشیدنی به نام Nixie منتشر که می‌تواند از روی مچ دستان شما به پرواز در بیاید و تبدیل به یک کوادکاپتر قابل کنترل از راه دور شود. “نیکسی” در واقع اولین میکرو پهپاد تولید شده با چنین قابلیتی است. و از ویژگی های بارز آن ثبت تصاویر سلفی است .اینتل به تازگی مسابقه ای را برگزار کرده تا ایده‌های جدید دنیای تکنولوژی‌های پوشیدنی را تشویق کند و نیکسی یکی از فینالیست‌های این مسابقه بوده است.

امروز تصاویری ازه یک دوربین پوشیدنی به نام Nixie منتشر که می‌تواند از روی مچ دستان شما به پرواز در بیاید و تبدیل به یک کوادکاپتر قابل کنترل از راه دور شود. “نیکسی” در واقع اولین میکرو پهپاد تولید شده با چنین قابلیتی است. و از ویژگی های بارز آن ثبت تصاویر سلفی است .اینتل به تازگی مسابقه ای را برگزار کرده تا ایده‌های جدید دنیای تکنولوژی‌های پوشیدنی را تشویق کند و نیکسی یکی از فینالیست‌های این مسابقه بوده است.

نیکسی پس از پرواز می‌تواند به عنوان مثال محل قرارگیری شما را شناسایی کند، تصویری از شما ثبت کند و دوباره بر روی دست شما خود را جمع کند؛ درست مانند یک پرنده!این کوادکاپتر پوشیدنی به نظر باید برای قرارگیری مناسب در مچ دست، علاوه بر انعطاف بالا دارای استحکام قابل قبولی نیز باشد.
همچنین با توجه به اندازه کوچک آن قرارگیری یک دوربین متناسب (احتمالا واید) برای آن نیز جای سؤال دارد.

در ادامه بد نیست نگاهی هم به ویدیوی این گجت پوشیدنی جذاب داشته باشید.امروز تصاویری ازه یک دوربین پوشیدنی به نام Nixie منتشر که می‌تواند از روی مچ دستان شما به پرواز در بیاید و تبدیل به یک کوادکاپتر قابل کنترل از راه دور شود. “نیکسی” در واقع اولین میکرو پهپاد تولید شده با چنین قابلیتی است. و از ویژگی های بارز آن ثبت تصاویر سلفی است .اینتل به تازگی مسابقه ای را برگزار کرده تا ایده‌های جدید دنیای تکنولوژی‌های پوشیدنی را تشویق کند و نیکسی یکی از فینالیست‌های این مسابقه بوده است.

نیکسی پس از پرواز می‌تواند به عنوان مثال محل قرارگیری شما را شناسایی کند، تصویری از شما ثبت کند و دوباره بر روی دست شما خود را جمع کند؛ درست مانند یک پرنده!این کوادکاپتر پوشیدنی به نظر باید برای قرارگیری مناسب در مچ دست، علاوه بر انعطاف بالا دارای استحکام قابل قبولی نیز باشد.
همچنین با توجه به اندازه کوچک آن قرارگیری یک دوربین متناسب (احتمالا واید) برای آن نیز جای سؤال دارد.

در ادامه بد نیست نگاهی هم به ویدیوی این گجت پوشیدنی جذاب داشته باشیدامروز تصاویری ازه یک دوربین پوشیدنی به نام Nixie منتشر که می‌تواند از روی مچ دستان شما به پرواز در بیاید و تبدیل به یک کوادکاپتر قابل کنترل از راه دور شود. “نیکسی” در واقع اولین میکرو پهپاد تولید شده با چنین قابلیتی است. و از ویژگی های بارز آن ثبت تصاویر سلفی است .اینتل به تازگی مسابقه ای را برگزار کرده تا ایده‌های جدید دنیای تکنولوژی‌های پوشیدنی را تشویق کند و نیکسی یکی از فینالیست‌های این مسابقه بوده است.

نیکسی پس از پرواز می‌تواند به عنوان مثال محل قرارگیری شما را شناسایی کند، تصویری از شما ثبت کند و دوباره بر روی دست شما خود را جمع کند؛ درست مانند یک پرنده!این کوادکاپتر پوشیدنی به نظر باید برای قرارگیری مناسب در مچ دست، علاوه بر انعطاف بالا دارای استحکام قابل قبولی نیز باشد.
همچنین با توجه به اندازه کوچک آن قرارگیری یک دوربین متناسب (احتمالا واید) برای آن نیز جای سؤال دارد.

در ادامه بد نیست نگاهی هم به ویدیوی این گجت پوشیدنی جذاب داشته باشید